I accept
Random

A Certain Magical Index (2008 - 2019)

View on IMDb

 
Season
Show RatingShow Title
010203
Episode
01Gakuen toshi (6.9)6.9Saigo no hi (6.3)6.3Chaos (7.9)7.9
02Inokentiusu (7)7.0Hou no sho (5.7)5.7The Right Seat of God (7)7.0
03Nesesariusu (6.8)6.8Amakusashiki (6.1)6.1The Document of C (7)7.0
04Kenzen kioku nôryoku (6.6)6.6Sheôrufia (6.4)6.4The Dark Side of Academy City (7)7.0
05Rimitto (7.1)7.1Rôtasuwando (6.6)6.6Dark Matter (7.1)7.1
06Imajin bureikâ (7.1)7.1Remunanto (6.6)6.6Super-espers (7)7.0
07Kagaku sûhai (6.6)6.6Mûbu pointo (6.9)6.9The Third Level (7)7.0
08Arusu maguna (6.9)6.9Daihaseisai (6.8)6.8Saint Breakout (6.9)6.9
09Dîpu buraddo (7.1)7.1Rûto disutâbu (6.6)6.6Holy Mother Veneration (7)7.0
10Misaka Mikoto (7.4)7.4Shôto hando (6.4)6.4Sky Bus 365 (7)7.0
11Shisutâzu (7.1)7.1Sutabu sôdo (6.6)6.6British Labyrinth (7.5)7.5
12Reberu 6 (6.7)6.7Beruvedêre (6.2)6.2Mercenaries (7.2)7.2
13Akuserarêta (6.9)6.9Shito juuji (6.2)6.2Curtana Original (7.2)7.2
14Saijaku tai saikyô (7.1)7.1Mizu no Miyako (5.9)5.9Heroes (7.2)7.2
15Enzeru fôru (6.5)6.5Jo'o Kantai (6)6.0Spark Signal (6.9)6.9
16Kamijô Tôya (6.5)6.5Kokugen no Rozario (6.3)6.3The Governing Board (6.9)6.9
17Kami no chikara (6.2)6.2Batsu Gemu (6.9)6.9Dragon (6.9)6.9
18Repurika (6.7)6.7Kentai Bango (6.9)6.9The Alliance of Independent Nations (7.2)7.2
19Rasuto ôdâ (6.9)6.9Kihara Amata (6.8)6.8Misaka Worst (7.2)7.2
20Uirusu kôdo (7.1)7.1Ryoken Butai (6.8)6.8A Reason to Protect (7.2)7.2
21Kauntâ sutorappu (6.9)6.9Gakushu Sochi (6.8)6.8The Star of B'Tselem (7.2)7.2
22Gôremu (6.9)6.9Tenbatsu Jutsushiki (6.8)6.8Angel Power (Gabriel) (7.2)7.2
23Tomodachi (7)7.0Kaisenmae (6.3)6.3Fuse=KAZAKIRI (7.2)7.2
24Kyosû gakku Gogyô kikan (6.8)6.8Busou Shuudan (6.5)6.5List of Prohibited Books (Index) (6.8)6.8
25Wings (6.8)6.8
26Son of God (6.9)6.9
Avg6.96.57.1

Rating

Watch Time

Rank Ep Episode Name Rating Votes
1S03E01Chaos7.915
1S03E11British Labyrinth7.50
1S01E10Misaka Mikoto7.430
1S02E15Jo'o Kantai6.014
1S02E14Mizu no Miyako5.915
1S02E02Hou no sho5.717
If you want to show your support, you can or Donate to Children's Hospital Colorado. Cheers!