I accept
Random

Barakamon (2014 - )

View on IMDb

 
Season
Show RatingShow Title
01
Episode
01Barakakodon/Genkina kodomo (8)8.0
02Yakamashika/Urusai (7.7)7.7
03Hitonmochi/Oiwai de nagerareru mochi (8)8.0
04Shiman ontsandon/Shima no oyajitachi (7.7)7.7
05Un ni oegii/Umi ni oyogi ni iku (8.1)8.1
06Yosonmon/Tôkyô kara kita Yatsura (8)8.0
07Hisan-iwo/Kôkyûna sakana (8.2)8.2
08Onde/Nenbutsu odori (8.8)8.8
09Okega makucchishita/Ôkega shisouni natta (8.4)8.4
10Dacchi ikode/Minna de ikô (8.5)8.5
11Tôkyô ni imasu/Yoseo (9.1)9.1
12Kaette Kite Urishika (8.8)8.8
Avg8.3

Rating

Watch Time

Rank Ep Episode Name Rating Votes
1S01E11Tôkyô ni imasu/Yoseo9.143
1S01E08Onde/Nenbutsu odori8.846
1S01E12Kaette Kite Urishika8.841
1S01E06Yosonmon/Tôkyô kara kita Yatsura8.046
1S01E02Yakamashika/Urusai7.755
1S01E04Shiman ontsandon/Shima no oyajitachi7.748
If you want to show your support, you can or Donate to Children's Hospital Colorado. Cheers!