I accept
Random

Claymore (2007 - 2007)

View on IMDb

 
Season
Show RatingShow Title
01
Episode
01Dai ken -Kureimoa- (7.3)7.3
02Kuro no sho (7.4)7.4
03Ma horo ba no yami (7.6)7.6
04Kurea no kakusei (7.7)7.7
05Bishou mi no Teresa (8)8.0
06Teresa to Clare (8)8.0
07Shisha no rakuin (7.9)7.9
08Kakusei (8.7)8.7
09Kiri saku mono tachi: Part 1 (7.5)7.5
10Kiri saku mono tachi: Part 2 (8.1)8.1
11Kiri saku mono tachi: Part 3 (7.7)7.7
12Hate naki bohyou: Part 1 (7.6)7.6
13Hate naki bohyou: Part 2 (7.6)7.6
14Tatakau shikaku (7.8)7.8
15Majo no ago mon: I (7.7)7.7
16Majo no ago mon: II (7.6)7.6
17Majo no ago mon: III (8.1)8.1
18Kita no senran: I (7.6)7.6
19Kita no senran: II (7.8)7.8
20Kita no senran: III (7.3)7.3
21Pieta shinkou: I (7.7)7.7
22Pieta shinkou: II (7.8)7.8
23Rinkai ten: I (7.7)7.7
24Rinkai ten: II (7.5)7.5
25Dare ga tame ni (7.5)7.5
26Uketsugu mono he (7.3)7.3
Avg7.7

Rating

Watch Time

Rank Ep Episode Name Rating Votes
1S01E08Kakusei8.7100
1S01E17Majo no ago mon: III8.179
1S01E10Kiri saku mono tachi: Part 28.180
1S01E20Kita no senran: III7.373
1S01E26Uketsugu mono he7.381
1S01E01Dai ken -Kureimoa-7.3108
If you want to show your support, you can or Donate to Children's Hospital Colorado. Cheers!