I accept
Random

Future Boy Conan (1978 - 1978)

View on IMDb

 
Season
Show RatingShow Title
01
Episode
01Nokosarejima (7.9)7.9
02Tabidachi (8)8.0
03Hajimete no nakama (7.7)7.7
04Barakûdagou (8)8.0
05Indasutoria (8.1)8.1
06Daisu no hangyaku (8.1)8.1
07Tsuiseki (8.2)8.2
08Toubou (7.7)7.7
09Sarupêjisen (8.1)8.1
10Rao hakase (8.1)8.1
11Dasshutsu (8)8.0
12Koaburokku (7.3)7.3
13Haihâbâ (8.2)8.2
14Shima no ichinishi (8.2)8.2
15Kouya (8.2)8.2
16Futari no koya (8.3)8.3
17Sentou (7.8)7.8
18Ganbôto (7.5)7.5
19Ootsunami (8.3)8.3
20Futatabi Indasutoria e (8.2)8.2
21Residents Under the Ground (7.9)7.9
22Kyuushutsu (7.8)7.8
23Taiyoutou (8)8.0
24Giganto (7.5)7.5
25Indasutoria no saigo (8.5)8.5
26Daidaen (8)8.0
Avg8.0

Rating

Watch Time

Rank Ep Episode Name Rating Votes
1S01E25Indasutoria no saigo8.557
1S01E16Futari no koya8.358
1S01E19Ootsunami8.354
1S01E24Giganto7.554
1S01E18Ganbôto7.553
1S01E12Koaburokku7.357
If you want to show your support, you can or Donate to Children's Hospital Colorado. Cheers!