I accept
Random

Gyakkyô burai Kaiji (2007 - 2011)

View on IMDb

 
Season
Show RatingShow Title
0102
Episode
01Shukkô (7.6)7.6Hell on Earth (7.1)7.1
02Hibuta (8.1)8.1Cardinal Rule of Game (7.8)7.8
03Shôbu (8.2)8.2Piece of Luck (7)7.0
04Hatan (7.8)7.8Strikes Clues (7)7.0
05Kesshi (7.8)7.8Abuse and Perseverance (7)7.0
06Kôbô (7.6)7.6Neppu no Torai (7.5)7.5
07Kappa (8.1)8.1Maho no Sai (7.7)7.7
08Kanazuchi (8.3)8.3Ingaoho (8.4)8.4
09Kaisei (8.9)8.9Kassai, Soshite... (7.4)7.4
10Shisha (7.6)7.6Saigo no Bakuchi (7.1)7.1
11Kyôun (8.1)8.1Kanki to Tansei (7.5)7.5
12Tenraku (7.9)7.9Haten Hakan (7.6)7.6
13Kaibutsu (8)8.0Koryaku no Itoguchi (7.2)7.2
14Bôrei (8.4)8.4Soshuhen (6.8)6.8
15Tenkû (7.1)7.1Koke no Isshin (7.5)7.5
16Dohatsu (8)8.0Kessen no Makuake (7.3)7.3
17Kaiwa (7.8)7.8Fumo na Kantetsu (7.5)7.5
18Honrô (7.9)7.9Teppeki no Mon (7.1)7.1
19Genkai (8.6)8.6Kiseki no Kido (6.6)6.6
20Kishin (8.6)8.6Shukuun no Sa (6.6)6.6
21Shinketsu (8.8)8.8Kakujitsu na Shori (6.7)6.7
22Shikkô (8.1)8.1Yukichi no Iko (6.5)6.5
23Jadô (7.6)7.6Fuzen no Tomoshibi (7.3)7.3
24Jôken (7.8)7.8Haikai Suru Gin-dama (7.1)7.1
25Sôhaku (7.7)7.7Ensa no Namida (7.8)7.8
26Zankô (8.5)8.5Mirai wa bokura no... (8.1)8.1
Avg8.07.3

Rating

Watch Time

Rank Ep Episode Name Rating Votes
1S01E09Kaisei8.929
1S01E21Shinketsu8.826
1S01E20Kishin8.621
1S02E20Shukuun no Sa6.614
1S02E19Kiseki no Kido6.614
1S02E22Yukichi no Iko6.515
If you want to show your support, you can or Donate to Children's Hospital Colorado. Cheers!