I accept
Random

Inuyashiki (2017 - 2017)

View on IMDb

 
Season
Show RatingShow Title
01
Episode
01Ichiro Inuyashiki (7.5)7.5
02Hiro Shishigami (7.9)7.9
03Naoyuki Ando (7.8)7.8
04Samejima (8.3)8.3
05Yuko Shishigami (7.7)7.7
06People of 2 chan (8.5)8.5
07Shion Watanabe (7.9)7.9
08Mari Inuyashiki (7.8)7.8
09Shinjuku no Hito-tachi (7.8)7.8
10Tokyo no Hito-tachi (8.3)8.3
11Chikyu no Hito-tach (8.3)8.3
Avg8.0

Rating

Watch Time

Rank Ep Episode Name Rating Votes
1S01E06People of 2 chan8.578
1S01E04Samejima8.380
1S01E11Chikyu no Hito-tach8.372
1S01E08Mari Inuyashiki7.869
1S01E05Yuko Shishigami7.772
1S01E01Ichiro Inuyashiki7.590
If you want to show your support, you can or Donate to Children's Hospital Colorado. Cheers!