I accept
Random

JoJo's Bizarre Adventure (2012 - )

View on IMDb

 
Season
Show RatingShow Title
01020304Unkno
Episode
00Destiny (8.7)8.7
01Dio the Invader (7.4)7.4Akuryô ni toritsukareta otoko (8)8.0Jotaro Kujo! Meets Josuke Higashikata (7.9)7.9Gold Experience (8.9)8.9Seto-shin' no Aresshi Sono 1 (8.2)8.2
02Kako kara no tegami (7.6)7.6Sabaku no wa dare da!? (7.7)7.7Josuke Higashikata! Meets Angelo (8)8.0Bucciarati Is Coming (8.9)8.9The Beginning of Golden Wind (8.7)8.7
03Dio to no seishun (7.9)7.9Dio no jubaku (7.6)7.6The Nijimura Brothers' Part 1 (7.6)7.6Meet the Gangster Behind the Wall (8.5)8.5Determination (8.7)8.7
04Hamon shissô ôbâdoraibu (7.2)7.2Tawâ obu Gurê (7.5)7.5The Nijimura Brothers' Part 2 (8)8.0Joining the Gang (8.9)8.9
05Ankoku no kishi-tachi (7.2)7.2Shirubâ chariottsu (7.7)7.7The Nijimura Brothers' Part 3 (8.2)8.2Find Polpo's Treasure (8.4)8.4
06Atashi no yûki (7.3)7.3Dâku burû mûn (7.2)7.2Koichi Hirose (Echoes) (7.4)7.4Moody Blues' Attack (8.6)8.6
07Uketsugu mono (7.5)7.5Sutorengusu (7.3)7.3Toshikazu Hazamada (7.2)7.2Sex Pistols Appears, Part 1 (8.8)8.8
08Kessen JoJo & Dio (7.8)7.8Debiru (7.7)7.7Yukako Yamagishi Falls in Love, Part 1 (7.6)7.6Sex Pistols Appears, Part 2 (8.7)8.7
09Saigo no hamon (8.6)8.6Ierô Tenparansu (8)8.0Yukako Yamagishi Falls in Love, Part 2 (7.8)7.8The First Orders from the Boss (8.3)8.3
10Nyû Yôku no JoJo (8.2)8.2Enperâ to Hangudoman sono 1 (8.3)8.3Let's Go Eat Some Italian Food (8.9)8.9Hitman Team (8.8)8.8
11Gêmu no tatsujin (8.1)8.1Enperâ to Hangudoman sono 2 (8.5)8.5Red Hot Chili Pepper, Part 1 (7.9)7.9Narancia's Aerosmith (8.6)8.6
12Hashira no otoko (7.9)7.9Enpuresu (7.6)7.6Red Hot Chili Pepper, Part 2 (8.4)8.4The Second Mission From the Boss (8.6)8.6
13JoJo vs. kyûkyoku seibutsu (8.3)8.3Howîru obu fôchun (7.4)7.4We Picked Up Something Crazy! (7.7)7.7Man in the Mirror and Purple Haze (8.6)8.6
14Taiko kara kita kyûkyoku senshi (7.9)7.9Jasutisu sono 1 (7.7)7.7Let's Go to the Manga Artist's House, Part 1 (7.9)7.9Express Train to Florence (8.4)8.4
15Hîrô no shikaku (8.2)8.2Jasutisu sono 2 (8)8.0Let's Go to the Manga Artist's House, Part 2 (8.3)8.3The Grateful Dead, Part 1 (9.3)9.3
16Hamon kyôshi Risa Risa (7.7)7.7Rabâzu sono 1 (7.8)7.8Let's Go Hunting! (7.9)7.9The Grateful Dead, Part 2 (9.4)9.4
17Fukaku wana wo hare! (8.1)8.1Rabâzu sono 2 (8.1)8.1Rohan Kishibe's Adventure (8.6)8.6Baby Face (8.1)8.1
18Shutorohaimu tai no gyakushû (7.7)7.7San (7.3)7.3Shigechi's Harvest, Part 1 (7.4)7.4Head to Venice! (8.7)8.7
19Shi no gake e tsuppashire (7.9)7.9Desu Sâtîn sono 1 (8)8.0Shigechi's Harvest, Part 2 (7.6)7.6White Ice (9.1)9.1
20Shîzâ kodoku no seishun (9.3)9.3Desu Sâtîn sono 2 (8.3)8.3Yukako Yamagishi Dreams of Cinderella (7.3)7.3The Final Mission From The Boss (9.3)9.3
21Hyaku tai ni no kakehiki (7.9)7.9Jajjimento sono 1 (7.8)7.8Yoshikage Kira Just Wants to Live Quietly, Part 1 (8.7)8.7The Mystery of King Crimson (9.5)9.5
22Shin no kakutôsha (8.5)8.5Jajjimento sono 2 (8)8.0Yoshikage Kira Just Wants to Live Quietly, Part 2 (9.2)9.2The "G" in Guts (7.9)7.9
23Kaze ni kaeru senshi (8.7)8.7Hai Puriesutesu sono 1 (7.5)7.5Sheer Heart Attack, Part 1 (8.8)8.8Clash and Talking Heads (8.3)8.3
24JoJo wo musubu kizuna (8.3)8.3Hai Puriesutesu sono 2 (7.7)7.7Sheer Heart Attack, Part 2 (9.2)9.2Notorious B.I.G (8.6)8.6
25Chô-seibutsu no tanjô!! (8.5)8.5Iggy the Fool and Geb's N'Doul, Part 1 (7.6)7.6Atom Heart Father (7.8)7.8Spice Girl (8.7)8.7
26Kami to natta otoko (9)9.0Iggy the Fool and Geb's N'Doul, Part 2 (7.9)7.9Janken Boy is Coming! (6.3)6.3A Little Story From The Past ~My Name is Doppio~ (9.1)9.1
27Kunumu-shin' no Oingo to 'Toto-shin' no Boingo (8.1)8.1I am an Alien (7.6)7.6King Crimson vs. Metallica (9.5)9.5
28Anubisu-shin' Sono 1 (7.5)7.5Highway Star, Part 1 (7.8)7.8Beneath a Sky on the Verge of Falling (9.6)9.6
29Anubisu-shin' Sono 2 (7.9)7.9Highway Star, Part 2 (8)8.0Get to the Roman Colosseum! (8.4)8.4
30Basuteto-joshin' no Maraia Sono 1 (7.7)7.7The Cat Likes Yoshikage Kira (7.9)7.9Green Day and Oasis, Part 1 (8.6)8.6
31Bastet's Mariah, Part 2 (8.2)8.2July 15th (Thurs), Part 1 (7.6)7.6Green Day and Oasis, Part 2 (9.1)9.1
32Set's Alessi, Part 1 (7.2)7.2July 15th (Thurs), Part 2 (7.8)7.8Green Day and Oasis, Part 3 (8.7)8.7
33Set's Alessi, Part 2 (7.6)7.6July 15th (Thurs), Part 3 (7.9)7.9His Name is Diavolo (9.4)9.4
34D'Arby the Gambler, Part 1 (8.5)8.5July 15th (Thurs), Part 4 (8.5)8.5The Requiem Quietly Plays, Part 1 (8.9)8.9
35D'Arby the Gambler, Part 2 (9)9.0Another One Bites the Dust, Part 1 (9.1)9.1The Requiem Quietly Plays, Part 2 (9.2)9.2
36Hol Horse and Boingo, Part 1 (7.5)7.5Another One Bites the Dust, Part 2 (9.3)9.3Diavolo Surfaces (9)9.0
37Hol Horse and Boingo, Part 2 (7.4)7.4Crazy Diamond Is Unbreakable, Part 1 (8.9)8.9King of Kings (9.4)9.4
38The Guardian of Hell, Pet Shop, Part 1 (7.7)7.7Crazy Diamond Is Unbreakable, Part 2 (9.2)9.2Gold Experience Requiem (9)9.0
39The Guardian of Hell, Pet Shop, Part 2 (8.2)8.2Goodbye, Morioh - The Heart of Gold (9.5)9.5Sleeping Slaves (9)9.0
40D'Arby the Player, Part 1 (7.7)7.7
41D'Arby the Player, Part 2 (7.9)7.9
42The Miasma of the Void, Vanilla Ice, Part 1 (8.5)8.5
43The Miasma of the Void, Vanilla Ice, Part 2 (9.1)9.1
44The Miasma of the Void, Vanilla Ice, Part 3 (8.8)8.8
45Dio's World, Part 1 (8.9)8.9
46Dio's World, Part 2 (9.2)9.2
47Dio's World, Part 3 (9.3)9.3
48Long Journey Farewell, My Friends (9.3)9.3
Avg8.08.08.18.88.6

Rating

Watch Time

Rank Ep Episode Name Rating Votes
1S04E28Beneath a Sky on the Verge of Falling9.6308
1S04E27King Crimson vs. Metallica9.5279
1S03E39Goodbye, Morioh - The Heart of Gold9.5307
1S01E05Ankoku no kishi-tachi7.2329
1S01E04Hamon shissô ôbâdoraibu7.2357
1S03E26Janken Boy is Coming!6.3198
If you want to show your support, you can or Donate to Children's Hospital Colorado. Cheers!