I accept
Random

K-On! (2009 - 2010)

View on IMDb

 
Season
Show RatingShow Title
0102
Episode
01Haibu! (7.5)7.5Kousan! (8)8.0
02Gakki! (7.7)7.7Seiton! (8)8.0
03Tokkun! (7.6)7.6Dorama! (8.1)8.1
04Gasshuku! (7.8)7.8Shugaku Ryoko! (8.1)8.1
05Komon! (8)8.0Orusuban! (8)8.0
06Gakuensai! (7.9)7.9Tsuyu! (8)8.0
07Kurisumasu! (7.6)7.6Ochakai! (8)8.0
08Shinkan! (7.9)7.9Shinro! (7.9)7.9
09ShinnyĆ» buin! (7.8)7.8Kimatsu shiken! (8.1)8.1
10Mata gasshuku! (7.5)7.5Sensei! (8.4)8.4
11Pinchi! (7.5)7.5Atsui! (7.8)7.8
12Keion! (8.3)8.3Natsu Fesu! (8.2)8.2
13Bangai hen: Fuyu no hi! (7.8)7.8Zansho Mimai! (8)8.0
14Raibu Hausu! (8.1)8.1Kaki Koshu! (8.1)8.1
15Marason Taikai! (8)8.0
16Senpai! (8)8.0
17Bushitsu ga Nai! (8.1)8.1
18Shuyaku! (8)8.0
19Romi Juri! (8.4)8.4
20Mata Mata Gakuensai! (9.2)9.2
21Sotsugyo Arubamu! (8.2)8.2
22Juken! (8.1)8.1
23Hokago! (8.2)8.2
24Sotsugyoshiki! (9.1)9.1
25Kikaku Kaigi! (8.2)8.2
26Homon! (8.4)8.4
27Keikaku! (8.3)8.3
Avg7.88.2

Rating

Watch Time

Rank Ep Episode Name Rating Votes
1S02E20Mata Mata Gakuensai!9.254
1S02E24Sotsugyoshiki!9.148
1S02E10Sensei!8.439
1S01E10Mata gasshuku!7.554
1S01E11Pinchi!7.553
1S01E01Haibu!7.573
If you want to show your support, you can or Donate to Children's Hospital Colorado. Cheers!